Вадим Рабинович инициирует списание долгов ЖКХ в период карантина. Законопроект уже зарегистрирован в Раде

Вадим Рабинович инициирует списание долгов ЖКХ в период карантина. Законопроект уже зарегистрирован в Раде
Народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович выступает за списание населению задолженности за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства, которая образовалась в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Такая инициатива содержится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в раздел II «Заключительных положений» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» по списанию задолженности населению за потребленные жилищно-коммунальные услуги, которая образовалась в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Законопроект уже зарегистрирован в Аппарате Верховной Рады. Его текст мы публикуем без сокращений и правок.

Unknown.jpg

Верховна Рада України 

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)одо списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду  особисто. 

Додаток:  

1) проект Закону на 2 арк.;

2) пояснювальна записка на 3 арк.;

3) порівняльна таблиця на 2 арк.;

4) проект Постанови Верховної Ради України на  1 арк.;

5) електронні файли вищезазначених документів. 

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України 

В.З. Рабіновичем 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Верховна Рада України постановляє

І. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 16, ст.100)  доповнити підпунктом 5 такого змісту:

    «5) за рахунок коштів Державного бюджету України списується заборгованість  населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України:

     у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок, що визначає механізм списання заборгованості населення за  спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19);

     передбачити в Державному бюджеті України на 2021 рік видатки, необхідні для фінансування заходів із списання заборгованості  населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Голова Верховної Ради України

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Згідно із положеннями частини першої статті 46 та статті 48 Конституції України  кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

З часу встановлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19), було прийнято низку нормативно-правових актів у сфері соціального захисту населення, зокрема,  закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 530-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540-IX, «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 р. № 553- IX та інші, що мали на меті досягнути поліпшення економічного та фінансового становища громадян.

Проте жоден із прийнятих законів не звільнив громадян на час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19), від оплати житлово-комунальних послуг, хоча саме оплата житлово-комунальних послуг особливо в осінньо-зимовий період займає левову частку в витратах кожної української сім’ї.

Натомість, деякі країни в рамках допомоги своїм громадянам зробили оплату житлово-комунальних  послуг частиною  антикризового плану заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19).

Зокрема, Уряд Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію і природний газ за чотири місяці, починаючи  з 01.11.2020 р. Грузинський прем'єр зазначив, що ті громадяни, хто не потребує такого роду допомоги, можуть з від неї відмовитися і подати відповідну заяву.

Те саме зробила і Франція. «Рахунки за електрику, воду і газ, а також орендна плата для деяких підприємств не будуть нараховуватися у Франції. Буде припинено нарахування рахунків за воду, електрику і газ, а також орендна плата, щоб ніхто не залишився без засобів", - заявив президент країни Еммануель Макрон, виступаючи з телезверненням до народу.

В Італії жителі «червоної карантинної зони» також не платили за електроенергію, газ и вивезення сміття.

Проте Уряд України, ігноруючи той факт, що за оцінками ООН, в Україні на межі бідності перебуває близько 80% населення, підвищує вартість комунальних послуг під час пандемії.

З огляду на вищевикладене, вважаю,  що  Верховна Рада України має списати заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

  1. Цілі і завдання проекту Закону

Метою даного законопроекту є списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

  1. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає внести зміну до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Згідно із запропонованою зміною на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), за рахунок коштів Державного бюджету України пропонується списати заборгованість  населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19). 

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в даній сфері є Конституція України,  закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України, крім зазначеного у проекті. 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту частково забезпечить дотримання конституційних прав громадян України (права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї та права на соціальний захист) під час пандемії шляхом списання заборгованості  населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

* * *

Проект

вноситься народним депутатом України 

В.З. Рабіновичем 

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Верховна Рада України постановляє

  1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо списання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилась у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем. 

Голова Верховної Ради України